Välkommen till Västerbottens biodlare!

17 februari, 2017

Vårt län med sina mycket långa och ljusa dagar och speciella flora erbjuder goda förutsättningar för rationell biodling. Vi har en intensiv blomperiod och det erbjuder bina goda förutsättningar för pollen- och nektarinsamling.

Läs mer här