Välkommen till Västerbottens biodlare!

17 februari, 2017

Vårt län med sina mycket långa och ljusa dagar och speciella flora erbjuder goda förutsättningar för rationell biodling. Vi har en intensiv blomperiod och det erbjuder bina goda förutsättningar för pollen- och nektarinsamling. Den västerbottniska honungen får härigenom sin alldeles speciella karaktär, där hela sommaren finns i en och samma burk. Allt i från tussilago till rallarros och ljung.

Västerbottens biodlardistrikt bildades 1925. Länet är indelat i 5 lokalföreningar. Är du intresserad av bin så tveka inte att ta kontakt med föreningen på din ort. Vi är mycket måna om att hålla våra bisamhällen friska och fria från varroakvalstret som ännu inte etablerats i länet.