Varroaläget i Västerbotten

Under denna sida kommer det att samlas information om varroaläget i Västerbotten.

Biodlare i Västerbotten uppmanas att regelbundet undersöka bottennedfallet. Om du upptäckare varroa glöm inte att anmäla till bitillsynsmannen.

Varroa är konstaterad i Umeå samt centrala Skellefteå.