Skellefteortens biodlarförening

Kontaktuppgifter:

Britta Burström, ordförande
076-1111891

Ingvar Bohman, v. ordförande
070-5669718

Gun-Marie Bäckström, sekreterare
0914-40107

Arja Kaupting, kassör
070-3735145

Anders Saadio, ledamot
070-5351415

Kent Sidén, ledamot
070-3968474