Nordmaling-Bjurholm biodlarförening

Kontaktuppgifter:
Kristoffer Östensson, ordförande
070-5480112

Emma Thompson, kassör
0930-23045

Patricia Syldén, sektreterare
0702093760

Hans Nygren, ledamot
0935-32947

Thomas Backlund, ledamot
Utbildningsansvarig
070-3586786