Åsele biodlarförening

Kontaktuppgifter:

Sture Gustafsson, Ordförande
070-2204641 aquila7k@gmail.com

Carl Norén, Kassör
070-6445712