Bygden Nysätra biodlarförening

Kontaktuppgifter:
Lotts Rydén, ordförande
070-6773402 lotta.ryden07@gmail.com

Niklas Svenlin, kassör
073-0485672 svenlin.niklas@gmail.com

Erik Karlsson, sekreterare
073-0574231 ultererik@hotmail.com

Maja Karin Hallöf, ledamot
070-3328369
mkisberg.mki@gmail.com

Kenth Pettersson, ledamot
070-6477858 backhagagard@gmail.com